ipartelep mondja

Mi a demokrácia? Kis morfondírozás a témában.

2017. június 09. 14:15 - ipartelep

A demokrácia - először is válaszolva a cím kérdésére - egyfajta politika-technikai megoldás. Mégpedig a hatalom-, és a társadalom irányítására vonatkozó megoldás. Hiszen ugye, itt az a megoldandó probléma, hogy van a társadalom (konkrétan az országok), ezeknek van számtalan sok feladatuk, amelyeket a legmagasabb szinten kell szervezni, tervezni, irányítani, bonyolítani, és hát hogyan válasszuk ki a népből azokat a politikai vezetőket, akik el fogják végezni ezt az irányítási feladatot. A demokrácia, a több közül, az egyik ilyen lehetséges kiválasztási, és társadalom-irányítási módszer. 

(Azt tudjuk a filozófiából, hogy a definíciók általában, és kénytelen-kelletlen, rövidek, szűkszavúak. Hiszen a funkciójuk éppen az, hogy rövid választ adjanak valamire. Másrészt pedig, egy dolog, akkor, és attól ismerszik meg jól, ha minél több irányból, szempontból írjuk azt le. Tehát ideális definíció nincs, mert ha rövid, akkor messze nem teljes, ha hosszú, alapos, kimerítő, akkor meg lényegileg már nem definíció.)

Így persze a demokráciára adott fenti definíció is csak egy, a lehetséges sok leírásból. Az lehet, hogy karcolja a lényeget (az azért fontos kívánalma a definícióknak), de az is biztos, hogy nem teljes leírása a tárgyának, hiszen 6 sorban nem is lehet azt. Ezért van az, hogy a delikvensek gyakran még a legelemibb politikai fogalmak értelmezésében, és alkalmazásában sem egyeznek meg. ("Ezek komenisták". "Nem, ezek fasiszták". "Ez diktatúra". "Nem, ez demokrácia". Stb.) Bizonyos mértékű tisztázások (definiálások, és leírások) nélkül az ilyen viták teljesen meddőek, hiszen már a kiinduló fogalmi alapok is eltérnek egymástól.

No de mi a tartalma a fogalomnak? Mint azt tudjuk, a demokrácia a legnépszerűbb "definíciója" a "népuralom". Ezt én nagyon ellenzem, egyszerűen azért, mert a szó két tagja (nép, és uralom) jelentés szerint ellentmond egymásnak, pontosabban nem működik együtt. Elmagyarázom: uralkodni csak úgy lehet, akkor van értelme (azzal jár együtt), ha vannak uralkodó(k), és utaltak. De ha mindenki (a nép) uralkodó (népuralom), akkor kin uralkodnak? Annak nem sok füle-farka van, hogy valakik egyszerre legyenek uralkodók, és uraltak is.

Itt valójában az van, hogy a "demokrácia" (népuralom) szó, az egy "parasztvakítás". A szegény, jogtalan, elnyomottak megnyugtatására találták ki, azért, hogy azt képzeljék, hogy annak ellenére, hogy ők szegények, de mivel demokrácia (népuralom) van, így hát mégis ők uralkodnak. Vagyis hatalmon vannak, politikai szabadságuk van, beleszólásuk van, stb. A modern civilizációnk egyik legcsúnyább hazugsága ez.

Mivel a népuralom (ilyen formában) már logikailag sem lehetséges, igen furcsa lenne, ha a valóságban meg mégis lehetséges lenne. Így nyilván nem is lehetséges. Ehelyett vannak a különféle kvázi-demokratikus megoldások. De ezekről meg mindig az a vicc jut az eszembe, amit a szocialista politikai vezetőkről, elitről mondtak: "Mi az a Napóleon konyak? Az az ital, amit a magyar nép a választott képviselői révén fogyaszt.

Na most, hogyha népuralom végül is nemcsak nincs, hanem nem is lehetséges, akkor persze helyette meg kell próbálni olyan konstrukciókat, amelyek ahhoz közelítenek, vagyis demokratikusak. De míg a politológus itt egyből el is kezdené sorolni a megoldásokat (próbálkozásokat), a  filozófus itt rögtön megakad: végül is mi itt a legfőbb cél? Mi a lényeg? Az, hogy ki uralkodik? Vagy valami ennél alapvetőbb dolog is van? Egyáltalán, miért kell bárkinek is uralkodnia? Jó, erre a kérdésre még könnyű a válasz: azért kell, mert anélkül (egyelőre) nem lehet megoldani a társadalomszervezés-és irányítás feladatait. Ehhez irányítók azok sajnos kellenek. No de mi végre ez az egész, az uralkodás, meg irányítás, mi a célja, értelme? Ez már egy etikai kérdés. Végül is minden politikafilozófiai kérdésnek az etika kell legyen az alapja, csak hát elég hosszú az út addig (nehezen visszavezethető). Nem azért élünk (nem az az értelmes célunk), hogy uralkodjunk (akárcsak demokratikusan is), hanem van (lehet) egy ennél sokkal alapvetőbb (és sokkal távolibb) célunk: értelmes, boldog, hasznos életet élni. Ahogy ugye a vulkáni köszöntésben is áll... És bizony az akármilyen politikai berendezkedés ettől igen messze van, nem nagyon függ össze vele közvetlenül. Persze ez nem jelenti azt, hogy bármi jó. Mindig a legjobb felé kell törekedni.

Koronként, és helyenként, aktuálpolitische ugye, mindenféle konkrét kérdések is felmerülnek a demokráciával kapcsolatban. Pl. ma nálunk az egyik ilyen gyakori kérdés az, hogy "ez még demokrácia, ami itt van?". Erre a kérdésre sajnos nem lehet minden további nélkül igennel, vagy nemmel válaszolni. Ennek pedig a következő az oka: A "demokrácia", az nem egy objektív tény, hanem egy összetett, és elvont fogalom. És mivel nem objektív tény, a mibenlétének a leírása sem faktuális (tényleíró) jellegű. Hanem csak definiálni, közelíteni lehet. És ha ezek a leírások eléggé jók, akkor azokban közmegegyezni lehet. Minél többen fogadnak el egy leírást (definíciót), az annál használatosabb lesz, és annál kevésbé vitatott. Ez azt is jelenti, hogy ebben a tárgyban nincs olyan, hogy "igaz leírás" - a demokrácia mibenléte nem igazságkérdés, hanem arról van szó, hogy mi definiálunk egy "ideális "fogalmat, majd utána megnézzük, hogy az egyes konkrét esetek mennyire hasonlítanak hozzá.

De hogy konkrét választ is adjak a fenti kérdésre: a demokráciának is van egy ésszerű, célszerű meghatározása, bizonyos határokon belül. Az mindenkinek elég nyilvánvaló, hogy a hitleri Németország, a sztálini Szovjetunió, vagy Mao Kínája, stb. nem voltak demokratikus országok. Azok a demokrácia általános(-an elfogadott) definíciójának túl sok pontját megszegték ahhoz, hogy demokráciának tarthassuk őket. No de mi mondható egy olyan országra, hatalomra, amely látszólag, formálisan betartja ezeket a pontokat, vagy nem szegi meg őket látványosan, feltűnően? Amely ország, és hatalom ugyan messze van a nyugati demokráciáktól, de a fenti diktatúrák néhány fontos elemét sem tartalmazza (még)? Ugye, ilyenkor van az, hogy a definíciónkban pontosan hol húzzuk meg a diktatúra-demokrácia közti határt. És hát ki húzza meg azt a határt? Ez kb. olyan, mint a ki találja ki a vicceket. Senki, és mindenki - amennyiben mindenki foglalkozik vele, beszél róla, és akkor azzal már húz is valahol egy határt. Én egyébként - állást foglalva a témában -, már rég azt gondolom, hogy a fidesz-bűnszervezet sem nem demokratikus úton-módon szerezte meg a hatalmát, sem nem úgy gyakorolja azt. Még nem az a fajta diktatúra mint a hitleri, de valamerre arrafelé törekednek.

Van a demokráciával kapcsolatban egy másik érdekes kérdés is: az, hogy mi az ideális egyensúly a népakarat, és a helyes megoldás között? Ez így elvont, konkrétabban mondom: mi a helyzet akkor, ha a nép egy olyan politikai erőt szavaz a hatalomba ("demokratikus" választáson), vagy tart hatalmon, amely erő számára sem jó, vagy helyes megoldásokat alkalmaz? - de ezt a nép persze nem tudja. Tehát mi van akkor, ha a politikai erő populista demagógiával, erőszakos propagandával, a szabadság, és a nyilvánosság korlátozásával, és befolyásolásával, eléri, hogy ő legyen a "demokratikusan választott" vezető erő?

Volt már ilyen a történelemben? Hát igen, a történelem, ha így nézzük, kb. másról sem szól, mint a politikai hatalom ilyen-olyan "illegitim" megragadásáról, megtartásáról. Ezenközben persze régen nem sokat számított a nép véleménye. Ma viszont az elvileg már számít (a demokráciákban), ezért jött rá néhány szemfüles ember arra, hogy akkor azt befolyásolni kell (a demokráciákban persze), vagy még inkább, elébe menni, kialakítani azt. És akkor ezt is teszik. Persze, minden politikai erő erre törekedik (a befolyásolásra), de a módszerek tekintetében nagy különbségek vannak. A lemenni "populista-demagóg kutyába" eljárás még csak-csak elmegy, ha valamely szintet azért tartanak. De ha azt nem tartanak, akkor kialakul egy olyan hívő rajongótábor, akik egyrészt érzelmileg befolyásoltak (nem tudnak értelmesen gondolkodni), másrészt nagyon elkötelezettek (pont az érzelmi befolyásoltság, az ellenfél gyűlölete, stb. miatt), harmadrész pedig szilárdan kitartóak. Természetesen, és nyilvánvalóan a fidesz-bűnszervezet híveiről beszélek.

Na most, újra a fenti kérdés: ki jogosult megmondani két millió agyhalott fidesz-zombinak, hogy nekik mi a jó? Hogy az, amit ők jónak hisznek, az valójában nem csak a többieknek, hanem nekik is rossz? - csak ők ezt nem tudják. Beleférhet-e a demokráciába az, hogy 2 millió idióta (különböző hatalom- és szavazástechnikai trükkök által) túszul ejt, és egy bűnbandának odavet egy 10 milliós országot?

Én azt mondom, hogy az ilyen dolgokban az a vízválasztó, hogy kiket érint az ügy. Ha csak saját magukat érintené, azt a 2 millió agyhalott fidesz-zombit, és senki mást, akkor semmi értelme nem lenne beleszólni az ő dolgukba. Csináljanak azt, amit akarnak. De itt természetesen nem ez a helyzet. Itt 2 millió hívő teszi tönkre további 8 millió életét, lehetőségeit, és jövőjét. És ilyenkor már joga van a többieknek ebbe beleszólni. Még akkor is, ha amúgy, technikailag, nem (tudják) ezt a jogukat érvényesíteni, mivel az ellenzék széttöredezettsége miatt nem lehet leváltani a bűnbandát.

Ezt a témát nem lehet megnyugtatóan lezárni. Azért nem, mert nincs ideális megoldás. A társadalom tagjainak érdekei mindenképpen ütközni fognak valamiben. Így, csak egy adott helyen, korban, stb. lehető legjobb, elérhető, reális megoldás van. Elméletileg van ilyen. De hogy a gyakorlatban az mi, azt nehéz kideríteni (elméletileg), és persze nem is úgy működik, hogy valami agytröszt kitalálja, aztán úgy lesz. Hanem próbálgatásokkal működik. Ezekkel meg az a baj, hogy esetlegesek, nem tervezettek, és csak néhány lehetséges megoldást próbálnak ki. Pl. jó lenne-e az, ha - maradva a demokrácia szavazásos - képviseleti kiválasztási rendszerénél - az általános választójog helyett egy intelligencia-határhoz kötnék a választójogot? Erről egyből látszik, hogy pro- és kontra lehet mondani érveket ellene, és mellette. Vagy jó lenne-e az, hogy az ország vezetésére pályázó politikusok elé különféle értelmi- és morális kiválasztási próbákat állítanának? Hiszen, gondoljunk csak bele, most a világban egyedül a politikusi szakma az, amelynél nem követelnek meg semmiféle szakmai jártasságot, amikor még egy egyszerű szakmunkásnak is vizsgákkal kell bizonyítani, mielőtt megkapja a képesítését. A politikusok meg gyakorlatilag képesítés, és hozzáértés nélkül vezetnek országokat. Ez önmagában tragikomikus lenne akkor ha valakinek is eszébe jutna.

Szóval, mi a jó megoldás? Senki nem tudja. Nyilván, kell gondolkodni, tervezni, de a tervek önmagukban nem elegendőek addig, amíg nem vizsgáznak le a valóság ítélőszéke előtt. Én ma is azt gondolom, hogy valamiféle demokrácia kell, de nyilván nem ilyen kvázi- áldemokrácia, mint ami most van. De ezt csak finomítani lehet, és kell is, a történelem sajnos arra tanít, hogy a civilizáció mindig az ilyen saját kárán tanuló módon halad előre.

12 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://ipartelep.blog.hu/api/trackback/id/tr112539055

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Torz 2017.06.12. 21:32:30

Az un. hivatalos erkölcsi bizonyítvány kötelező a politikus hivatalba lépésénél is? Nem tudom. Viszont e papírfecni mögött sem rejtőzik maradandóság, ahogyan a demokrácia mögött sem.

ipartelep · http://ipartelep.blog.hu 2017.06.12. 21:45:22

@Torz: természetesen nem "hivatalos erkölcsi bizonyítvány"-ra gondoltam a politikusok kiválasztásánál. Hiszen olyanja - horribile dictu! - pl. a Kedves Betegnek is van, és a maffiája összes tagjának is. Hanem valamiféle szakmai hozzáértésre. A politika-szakmában való jártasságra. Az persze minimálfeltétel, hogy emellett ne legyen a versenyző bűnöző - ezt talán felesleges is mondani.

ipartelep · http://ipartelep.blog.hu 2017.06.12. 22:19:06

@Geo_: A demokrácia "hagyományos" értelmezésével, és alkalmazásával az az egyik legnagyobb probléma, hogy egy rosszhiszemű, aljas szándékú, erkölcstelen, és gátlástalan banda (mint amilyen a fidesz-bűnszervezet, de ilyen volt az NSDAP is) könnyen vissza tud élni vele. Úgy, hogy propagandával agymossa a megfelelő számú, erre vevő (persze ostoba) ember agyát. Ez történt a hitleri Németországban, és ez történt Magyarországon is a fidesz-érában, illetve, már az előtt is (emlékszünk ugye a papagálykommandóra?), és nemrégiben, igaz erős orosz segítséggel, ez történt az USA-ban is.
Tehát ez egy hiba a demokrácia módszerében. Olyan hiba, amit nem lehet kiküszöbölni a demokrácia legfontosabb alapelvének, az "általános részvétel"-nek a megszüntetése nélkül.
Viszont, ha ugrik az általános részvétel, akkor az már semmilyen értelemnem nem lesz "népuralom", még abban az értelemben sem, hogy az egész nép választja meg azokat a képviselőit, akik helyette... élvezik a hatalom kiváltságait. Szóval, akkor agyő népuralom, az a népuralom egyébként, ami ugye szerintem azzal együtt sem volt az, hiszen éppen azt fejtegettem a blogposztban, hogy az sehogy sem megy, hogy az egész nép egyszerre legyen uralkodó, és uralt is -ez önellentmondás.
Persze, ezek csak elméleti kérdések, ilyeneken a végtelenségig lehetne rugózni. Pl. azon, hogy mi lenne az ideális megoldás. Aztán az ideális megoldások mindig annyira elrugaszkodottak a rögvalóságtól, hogy nagyon... Szerintem pl. az lenne a legalábbis ideálisabb megoldás a "mindenki szavaz, benne a sok idióta"-nál, hogy csak az okos, erkölcsös, és hozzáértő emberek szavazhatnak. De a gyakorlatban ezzel is sok probléma lenne (nem csak kiválasztási), ez sem megvalósítható már a mai világban.
Így nem tudok sok jót mondani. A civilizáció, és a történelem - úgy tűnik, az eddigi gyakorlatunkból-, hogy nem racionális, tervezett módon halad előre, hanem esetlegesen, és a próba-szerencse módszerével. Ugyanakkor - és ez az érdekes benne - ez a módszer sem teljesen tossza, valamiféle haladást (a jobb felé) biztosít. Ez van, vagyis a társadalom tehetetlenségi nyomatéka sokkal nagyobb annál, mintsem hogy a racionális értelem irányítaná azt.

Geo_ 2017.06.13. 08:01:19

@ipartelep: SZVSZ vegyük külön a definíciót - és az alkalmazásokat. Vagyis a "demokrácia" címszót és a "demokrácia" mint társadalmi rendszert (a maga eszközeivel, intézményrendszerével) illetve a különböző értelmezéseket (jelzős szerkezeteket). Hogy mennyire nem egyszerű, az az alábbiból is kiderül: minden jelzős szerkezet valamilyen formában szűkíti az értelmezést

meltanyossag.hu/content/files/M%C3%A9rj%C3%BCnk-e%20demokr%C3%A1ci%C3%A1t.pdf

Épp azt próbáltam meg feszegetni, hogy mi minden kell ahhoz, hogy KÖZELÍTSÜK az ideális állapotot. Pl. ha csak az egyik tényezőt emeljük ki - pl. a részvételt, a hatalom és a "nép" közvetlen kapcsolatát: az rendre a demokrácia felszámolásához vezet, ld. a nemzeti konzultációinkat, a népszavazósdi demagóg voltát. Az egyszerű többségi demokrácia pedig maga a bolsevizmus.
Éppen az, ha totálisan értelmezem a "nép" fogalmát - és uralmát - akkor nem engedhető meg a többség diktatúrája, a kisebbség lesöprése. Ugyanakkor technikailag (szociológiailag) is lehetetlen, hogy minden kérdést a nép összessége hozzon meg. Viszont szükség van garanciákra, intézményekre, eljárásrendekre.
Mindezzel együtt a demokrácia feltétele a bizonyos mértékű anyagi függetlenség - különben a voksok "megvásárolhatók" demagóg ígéretekkel, ill. a döntések a pillanatnyi érdekeknek rendelődnek alá.

Vagyis: mindenképpen több szempont egyidejű érvényesítésére van szükség - ami azt jelenti, hogy egyik sem érvényesülhet maradéktalanul.

ipartelep · http://ipartelep.blog.hu 2017.06.13. 19:56:44

@Geo_: Röviden fogalmazom meg a problémát: addig hiábavaló a demokrácia apró kis reparálgatásával foglalkozni, amíg ez a rendszer (szisztéma) megengedi azt, hogy egy bűnszervezet (idióta: Trump, diktátor: Erdogan, Putyin, stb.) ragadja meg a hatalmat, majd azt immár a rendszer által leválthatatlanul, beláthatatlan ideig meg is tartsa. Ilyenkor csak az a kérdés, hogy ami ezt megengedi, az egy nagyon rosszul működő demokrácia-e, vagy nem is demokrácia. De ez meg egy elméleti kérdés, nem számít, hogy mi rá a válasz. A lényeg az, hogy az ilyen rendszer, az rossz rendszer.
A javításra vonatkozó megoldásoknak elsősorban ezzel a problémával kell foglalkozni, és nem a homályos, alig látható elméleti kiigazításokkal.

A válasz erre persze az, hogy nincs gyors megoldás. Ha a nép hülye, befolyásolható, és agymosható (márpedig az), akkor mindig lesznek olyanok, akik kimossák az agyát. Az általános, civilizációs, kulturális fejlődés fogja ezt a problémát megoldani, más nem.

Geo_ 2017.06.13. 20:15:05

@ipartelep: ha itt megnézed infographics.economist.com/2017/DemocracyIndex/

Törökország: 5,4 hibrid
Oroszo.: 3,24 autokratikus
USA 7,8 már nem teljes demokrácia
Magyaro: 6,7 ("hibás") demokrácia

Az USA esetében még tartják magukat a demokrácia "eszközei" - az oroszoknál sosem volt demokrácia, a törökök sem voltak soha a demokrácia éllovasai...

Ezért is próbálkoztam az ismérvekkel, feltételekkel. A nép pedig olyan, hogy nehezen tanul, gyorsan felejt...

ipartelep · http://ipartelep.blog.hu 2017.06.13. 21:10:12

@Geo_: Ehhez pár megjegyzés.
Az ilyen lista természeténél fogva nem objektív. Azért nem, mert az indikátorok kiválasztása, és azok súlyozása (ha súlyozzák őket - kellene) határozza meg. De persze ettől még informatív, és elég "jó" is, abban az értelemben, hogy közel van ahhoz a közmegegyezéshez, amit a hozzáértők képeznek.
Én csak Magyarország helyét vitatom benne. Szerintem itt rosszabb a helyzet a listában jelöltné. Két fő ok miatt: 1. Itt egy bűnszervezet szerezte meg az államhatalmat, és foglalt el minden fontos pozíciót a maffiakatonáival, 2. Gyakorlatilag nem lehet leváltani demokratikusan.
Na most, azt elhiszem, hogy sok afrikai, meg ázsiai országra szintén mondhatók ugyanezek. De azok nem is olyan színnel ábrázoltattak, mint Magyarország. Ennek az okát csak tippelni tudom: nem kellő súllyal vették figyelembe a fenti két tényezőt. Pedig szerintem ezek fontos fokmérői a demokráciának.

Geo_ 2017.06.13. 22:44:04

@ipartelep: igen, Mo túlértékelésével" egyetértek. Ebből a szempontból freedomhouse.org/report/nations-transit/2017/hungary reálisabb szerintem is - épp középre helyez minket.

S engem is meglep, hogy a magunk maffia-állama még relatíve milyen hó értékeket kap...

Azt valóban nem lehet mondani, hogy az ilyen értékelések abszolút pontosak - de legalább a tendenciákat jól jelzik

slypanther 2018.02.16. 10:44:34

no, akkor itt válaszolok, ha már ott demokratikusan kitöröltek:

"nem mondom rá, hogy oké", akkor az nem jelenti azt, hogy azt mondom rá, hogy "nem oké" - teccikérteni"

azért kb. azt jelenti, de hogy világos legyek: nekem is rengeteg bajom van a Fidesz-kormánnyal (bár nem Mo-on élek), ennek ellenére egy sharia-féle törvénykezést még durvábbnak tartanék.
Ha ők (muszlimok) a többség, akár csak egy városrészben is, azzal már valóban nehezen lehet bármit tenni - ezért nem kéne megvárni, míg ez megtörténik.

ipartelep · http://ipartelep.blog.hu 2018.02.16. 10:54:28

@slypanther: Igen, hát a Jótündér kissé túlnyomja a moderátori szigorúságot, engem is kitiltott már nem egyszer.
Ismétlem, amit ott írtam. Arra a problémára gondoltam, hogy ha az eljárás demokratikus - márpedig a feltételezett helyzetben az lenne - akkor milyen alapon akarod megakadályozni az eredményét? Ha fellépsz ellene, akkor egy demokratikus döntés ellen lépsz fel. Ha meg elfogadod a demokratikus eredményt, akkor olyan következmény e lesz, amit nagyon nem akarsz (a saria).
Ez egy dilemma, amit vagy úgy oldasz meg, hogy mégiscsak elfogadod a demokratikus döntést, bármi is legyen annak az eredménye (itt a saria ugye), vagy úgy, hogy azt mondod, hogy nem fogadod el a demokratikus döntést, a népfelség elvét. De ha ez utóbbi, akkor azt tovább kell magyarázni, hogy mikor nem?, miért nem, milyen feltételekkel nem? és stb. Vagyis ez egy bonyolult kérdés.

slypanther 2018.02.16. 10:58:03

@ipartelep: nem az eljárást akarom megakadályozni, hanem magát azt az állapotot, hogy ők legyenek többségben. És ezzel sztem kb. a legtöbb értelmes európai így van. Azt, hogy ennek ellenére miért folyik még mindig a tömeges bevándorlás, annak is több oka van, amelyek szintén teljesen érthetőek - ám egy politikusnak nem az lenne a feladata, hogy a status quo-t elfogadja, hanem hogy tegyen valamit a tendenciák ellen.
süti beállítások módosítása